Forsmark Kyrka

Forsmarks kyrka anses vara en av de allra främsta nyklassicistiska kyrkobyggnaderna i Sverige. Den ritades av arkitekten Olof Tempelman och invigdes under den gustavianska eran år 1800. Med herrgården i andra änden avslutar kyrkan den mellanliggande, snörräta bruksgatan och ramar in Forsmarks bruksbebyggelse. Den väl sammanhållna och mycket välbevarade miljön kan med goda motiv anses vara en av landets mest intressanta kulturmiljöer från 1700- och det tidiga 1800-talet.

Inför den genomförda utvändiga renoveringen var kyrkan i stort behov av underhåll. Tornet, takfoten och entrépartiet hade så pass allvarliga skador att ett tillfälligt skyddstak byggdes över ingången för att undvika personskador. Under arbetets gång frilades befintlig armering i murarna för att få stopp på vidare korrosion. Spruckna murpartier lagades och samtidigt utökades entrétrappans vilplan för att förbättra tillgängligheten till kyrkan. Slutligen målades både murar och tak.

Vid sidan av att vara en församlingskyrka inom Frösåkers församling är Forsmarks kyrka även ett populärt turistmål. Dess intressanta historia och höga kulturhistoriska värden lockar många besökare sommartid. Därför hade också renoveringen en hög antikvarisk ambitionsnivå. A-sidan deltog som antikvarisk medverkande under hela projektets gång, från det förberedande arbetet till slutbesiktningen. Projektet avslutades hösten 2013.