Församlingshem Linghem

I Linköping har a-sidan tagit fram ett förslag på hur Linghem Församlingshem skulle kunna göras om för att möta de behov och förväntningar som församlingen har på sin byggnad. Skissarbetet sattes igång under våren 2014 och de första utkasten landade väl med församlingen. Det pågår många och olika aktiviteter i byggnaden och en grundläggande pusselbit i arbetet har varit att möjliggöra ett flexibelt användande av byggnadens olika rum. Ungdomsaktiviteten behöver möjlighet att få ta den plats i kyrksalen som behövs för stora tillställningar samtidigt som det ska gå att ha en värdig kyrksal för mässor och andakt. Med detta i åtanke tittade kontoret på kyrksalens förutsättningar och kom fram till ett förslag med mobila rumsavdelare som ger hela rummet den flexibilitet som behövs.