Elisabethsjukhuset

I Uppsala har a-sidan ritat förslag och bygglov till tillbyggnad av Elisabethsjukhuset med ny entré och hiss.