Domkyrkoplan 2

I början på 2014 blev a-sidan inkopplade för att rita Uppsala Pastorats nya administrativa lokaler som skulle flyttas närmare Uppsala Domkyrka. Verksamheterna placerades i och med detta alldeles i anslutning till Domkyrkan och alla dess aktiviteter. Domkyrkoplan består av en rad byggnadskroppar som alla har stora kulturhistoriska värden som bidrar till att skapa den atmosfär som gör området runt Domkyrkan speciell i Uppsalas stadsbild. I nära samråd med användarna av lokalerna har a-sidan tagit fram förslag på hur lokalerna skulle kunna göras om för att lyfta fram de historiska kvaliteterna i byggnaderna och samtidigt ge bra lokaler till användarna.

Med respekt för byggnadernas ålder och efterkommande generationer har a-sidans arbete med kyrkans nya lokaler utgått från att passa in programmet med så få ingripanden som möjligt i det historiska murverket. Rumsindelning och bevarade detaljer har i så hög grad som möjligt behållits och detta har bidragit till att skapa en plats i staden där dagens arbetsuppgifter kan utföras med inramning av dåtidens arkitektur.