Kv Brynhild

I kvarteret Brynhild i Uppsala har a-sidan hjälpt fastighetsförvaltaren Miab Förvaltning att ta fram idé- och marknadsföringsmaterial för två av deras kontorslokaler. I arbetet ingick att visa på lokalernas potential och kvaliteter på ett enkelt vis. Genom att lyfta fram lokalernas detaljering i fönsterpartier och ge en bild av hur kontorslokalerna skulle kunna möbleras skapades en bild av atmosfären som lokalerna skulle kunna erbjuda. Uppdraget fungerade som en kombinerad studie av lokalernas möblerbarhet och potential samtidigt som marknadsföringsmaterial togs fram.