Alkärrshallen

A-sidan arbetar för Trafikförvaltningen (SL)  med detaljplaneunderlag och projektering för Alkärrshallen, en tillbyggnad av nuvarande spårvagnsdepå i Skeppsholmsviken (Djurgården). Vi anpassar till nya spårvagn A35B. Tillbyggnaden beräknas vara klar 2020.