Åkersberga kyrkcentrum

Åkersberga kyrkcentrum etapp 1 slutfördes 2012. Kyrkan fick  en  bättre annonserad entré  som vetter mot Åkersberga centrum vid ett omgestaltat entrétorg, klocktornet ett nytt utseende och personalen nya arbetsrum i ett öppet landskap samt ombyggt personalrum. Kyrksalen fick nya körgradänger och ny ljussättning och kyrktorget och invändiga entrén gavs en inbjudande möblering.
“Vi skall bygga för församlingen – inte personalen ” var visionen. Ledord för omgestaltningen var tillgänglighet, tydlighet och öppenhet. Ombygganden har slagit väldigt väl ut- det nya kyrktorget är mycket välbesökt, så välbesökt att det skall förstärkas i en etapp 2. Det ombyggda klocktornet annonserar kyrkan väl.