Historia

Nytt affärsområde

Den 1 mars 2017 startade a-sidans affärsområde projekt- och byggledning. Ansvarig för detta är Josefin Carlsén.

Vi tar ansvar för delar eller helheter i alla typer av projekt, från tidiga strategiska vägval till genomförande. Vår erfarenhet ger oss förutsättningar att hitta de bästa lösningarna och metoderna för projekten. Vi styr omfattning, tid och ekonomi i nära samarbete med våra kunder. Våra tjänster inom området omfattar projektledning, kostnadsuppskattningar, utredningar, projekteringsledning och BAS-P, KA enligt PBL, byggledning och miljösamordning.

2017

Hem

Vi medverkar vid flera detaljplaneskeden både i Uppsala och Stockholm. I Stockholm arbetar vi med flera vård- och omsorgsboendeprojekt, både direktanvisningar och markanvisningstävlingar. Tillsammans med Uppsalahem utvecklar vi det välkända och uppskattade studentområdet Rackarberget i Uppsala, i folkmun ”Rackis”. A-sidan arbetar parallellt även med Studentvägen åt tre studentbostadsstiftelser. Åt riksbyggen i Uppsala arbetar vi nu med ett projekt längs Råbyvägen i Uppsala. Första spadtag genom plantering av silverlönn markerade byggstart för kvarteret Slätpricken i Västerås f.d. hamn Lillåudden som publicerats i magasinet Moderna hem och VLT.

2016

Kulturmiljö

För domkyrkoförsamlingen i Strängnäs arbetar vi med tävlingsprogrammet för den stundande arkitekttävlingen om framtidens domkyrka som kommer börja under våren 2017. I Uppsalas domkyrka har nya liturgiska möbler invigts under påskens mässa. I Harmånger ser vi på lösningar att införa församlingsverksamhet i kyrkan, en mycket aktuell fråga som också behandlas på Mejan, KKH restaureringskonst, där Daniel Jernlif under året vidareutbildar sig i restaurering. I Villa Anna från 1874 i Uppsala har ny matsal ritad av Patrick Barnekow invigts. Villa Therese Andersson, fd prefektvillan, renoveras och ombyggs till forskarbostäder.

2016

Kvalité och miljö

Under hösten sjösattes ett utvecklat kvalité- och miljösystem för kontoret för att vidare stödja vårt fokus på omhändertagande arkitektur.

2016

God lönsamhet & återkommande kunder

Stockholmskontoret har byggts om och där jobbar nu en nyanställd yngre arkitekt. I Uppsala har en erfaren byggnadsingenjör rekryterats. Under året har kontoret deltagit i tre markanvisningstävlingar och vunnit tävlingar om vårdboenden vilket det är stor efterfrågan på kunskap om. Vi arbetar med två utvecklingsområden i Västerås och Gävle. I Västerås f.d. hamn på Lillåudden ritar vi två kvarter med Bostäder åt Riksbyggen. I Gävle Strand arbetar vi med bostäder och gruppboende åt Gävlegårdarna. Åsa Flarup Källmark är projektledare för tävlingen om framtidens domkyrka i Strängnäs. Vår byggnadsantikvarie Martin Åhrén har fått uppdraget att inventera Villastaden i Gävle – en av landets tidigaste villastäder.

2015

Ramavtal & nyanställningar

Under året fick vi ramavtal med Uppsalahem samt arbetar mycket med hyresrätter för Rikshem. Åsa Flarup Källmark tillförordnas som domkyrkoarkitekt för Uppsala domkyrka. En erfaren byggnadsingenjör och en yngre arkitekt anställdes i Uppsala och en yngre arkitekt i Stockholm.

2014

Delning

Åsa Flarup Källmark, Thomas Blom och Patrick Barnekow köper ut delägarna i Falun. En satsning genomförs på Stockholmskontoret som innefattar bland annat en nyanställning från och med 1 augusti 2014. Kontoret ingår ett samarbetsavtal med FAT arkitekter samt med ytterligare en erfaren arkitekt.

2014

Stockholmsexpansion

Gasellföretag
Patrick Barnekow blir ny VD och delägare och köper Göran Staffas del. a-sidan övertar kontraktet på Erstagatan och nyanställer 2 medarbetare till Stockholmskontoret. I Uppsala anställs två yngre medarbetare.

2013

Vidareutveckling

Gasellföretag och en byggnadsantikvarie anställs.

2012

Uppsalaflytt till Centralstationen

Kontoret flyttar in i nya lokaler i Gamla Centralstationen.

2011

Stockholmsetablering på Erstagatan 29

a-sidan hyr i kontorsgemenskap in sig på Erstagatan 29 i Stockholm med Patrick Barnekow som ansvarig.

2011

Expansion i Falun

Vid årsskiftet 2011 anställs 8 nya  medarbetare, Esbjörn Carlsson kommer in som ny delägare. Falukontoret växer och får en stark hemmamarknad.

2011

Uppsalakontor på slottet

a-sidan har en Uppsalamarknad och etablerar sig i Uppsala med kontor på Uppsala Slott. Åsa Flarup Källmark och Thomas Blom blir nya delägare. Kontoret i Uppsala växer med två yngre arkitekter och en erfaren byggnadsingenjör. Göran Staffas VD.

2008

Starten

Sigma 88 och  Magasinet bildar ett gemensamt bolag som döps till a-sidan. Göran Staffas, Hans Ekborg, Lars Erik Sundnes är delägare.

2004