Företaget

Vi vinnlägger oss om att i allt vi gör sätta människan i centrum. Detta sociala hållbarhetstänkande strävar vi efter att arkitektoniskt uttrycka i de hem, arbetsplatser och kulturmiljöer vi formger. Vi kallar det omhändertagande arkitektur.

Med omhändertagande arkitektur menar vi byggnader och miljöer där människor trivs. Medlen för att uppnå detta är gedigna material och detaljer. Vi uppfattar arkitektur med alla sinnen: visuellt, taktilt och akustiskt.

Företaget har en medveten strategi om att verka som ett mindre kontor för att behålla överblickbarheten i projekt. Nyrekryteringar sker först när rätt person dyker upp. För att balansera toppar anlitar a-sidan kompetenta arkitekter/ projektörer som underkonsulter. a-sidan har ett brett nätverk och vi väljer samarbetspartners och projektörer för våra projekt för att ge uppdragsgivaren en så smidig resa som möjligt.

På vårt kontor finns medarbetare som kan engelska, spanska, portugisiska, grekiska, danska, norska och svenska.

united_kingdom_round_icon_64spain_round_icon_64portugal_round_icon_64greece_round_icon_64denmark_round_icon_64norway_round_icon_64sweden_round_icon_64

Vi samarbetar med bland andra: